Financiële Planning

De notaris

Notarissen Wanneer je een huis koopt of zaken vast wilt leggen, zoals een testament of huwelijkse voorwaarden, dan dien je deze documenten of akten te registreren bij een notaris. Deze akten die je bij een notaris opstelt heten ook wel authentieke akten. Akten die niet bij de notaris opgesteld zijn heten onderhandse akten. De bevoegdheden van de notaris zijn hem bij wet toegekend, wat inhoudt dat hij zich ten alle tijde onafhankelijk, discreet en ethisch moet opstellen en zich niet mag laten leiden door eigen opvattingen of overtuigingen.