De notaris

Notarissen

Wanneer je een huis koopt of zaken vast wilt leggen, zoals een testament of huwelijkse voorwaarden, dan dien je deze documenten of akten te registreren bij een notaris. Deze akten die je bij een notaris opstelt heten ook wel authentieke akten. Akten die niet bij de notaris opgesteld zijn heten onderhandse akten. De bevoegdheden van de notaris zijn hem bij wet toegekend, wat inhoudt dat hij zich ten alle tijde onafhankelijk, discreet en ethisch moet opstellen en zich niet mag laten leiden door eigen opvattingen of overtuigingen. Daarom is hij ook aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Deze organisatie zorgt onder andere voor het bevorderen van de vakbekwaamheid en het bewaken van het aanzien van het ambt. 

Werkterreinen

Het werkterrein van een notaris bevat voornamelijk het opstellen van akten op het gebied van:

  • Personen- en familierecht. Hieronder vallen het opstellen van huwelijkse voorwaarden, erfrechtverklaringen, testamenten en echtscheidingsakten.
  • Onroerendezaakrecht. Dit zijn akten van levering en hypotheek, maar ook akten ten bate van openbare veilingen.
  • Rechtspersonenrecht. Oprichtingsakte voor een nieuwe onderneming, statutenwijzigingen, akten voor uitgifte en overdracht van aandelen en akten voor juridische fusies.

Naast het opmaken van akten, is een evenzo belangrijke taak van de notaris, het adviseren van cliënten. Hij moet zijn cliënten voorzien van een zo goed mogelijk en onafhankelijk advies, zodat de cliënten hun zaken zo goed mogelijk kunnen regelen en weten waar zij aan toe zijn.

Ook ambtenaar

De notaris verkeert in de lastige positie dat hij zowel een ondernemer is als een ambtenaar. Hoewel de notaris geen vergoeding van de overheid ontvangt is hij wel gehouden aan het zogenaamde ministerieplicht. Dit houdt in dat hij verplicht is, op verzoek van partijen, een akte op dient te maken. Wil je bijvoorbeeld een testament laten opmaken, dan is hij verplicht dit te doen en mag hij dit nooit zonder een reden weigeren. Daarnaast is hij dus een ondernemer. Zijn notariskantoor is een onderneming en die belangen moet hij ook beschermen. Hij verdiend zijn geld door een honorarium aan zijn cliënten te berekenen voor de uitgevoerde werkzaamheden. Dit honorarium werd lang door de overheid bepaald maar sinds 2000 is dit vrijgegeven. Wel heeft de overheid een maximum bedrag aan honorarium gesteld voor personen die niet financieel draagkrachtig zijn. Zo kan iedereen gebruik blijven maken van het notariaat. 

Opleiding

De notaris dient een afgeronde universitaire opleiding notarieel recht te hebben voltooid. Dit is een vierjarige opleiding. Ook kan hij niet zomaar tot notaris benoemd worden. Als kandidaat-notaris dient hij nog een driejarige postdoctorale opleiding te volgen en nog eens werkervaring bij een notariaat te hebben opgedaan van zes jaar.

Voor meer informatie spreek met Notaris Cornelissens.


Delen