Salarisadministratie (uitbesteden)

Salarisadministratie uitbesteden bespaart geld én verbetert uw bedrijf

Wanneer een onderneming eenmaal groeit, worden al snel meer en meer werknemers aangenomen. Deze extra werknemers zorgen voor meer omzet, maar leiden ook tot een aanzienlijke toename in de administratieve verplichtingen. Zo moet bijvoorbeeld voor elke werknemer een salarisadministratie worden bijgehouden. Dit is geen eenvoudige klus, aangezien er tal van wettelijke vereisten gelden voor deze administratie. Zo moet voor elke werknemer een loonstaat worden aangelegd met hierin de persoonsgegevens en tal van fiscale gegevens van de werknemer. Daarnaast is het verplicht om voor elke werknemer verlof- en ziektestaten bij te houden. De lijst met voorwaarden voor de loonadministratie wordt nóg groter wanneer u gebruik wilt maken van fiscale faciliteiten zoals bijvoorbeeld de werkkostenregeling waarmee u, onder voorwaarden, belastingvrij uw werknemers salaris (in natura) kunt uitbetalen. Bovendien wordt u als ondernemer door de Belastingdienst verplicht om deze loonadministratie voor minstens zeven jaar te bewaren. Uiteraard kunt u iemand aannemen die al deze administratieve taken op zich neemt, maar het is veelal aanzienlijk goedkoper om uw loonadministratie uit te besteden. Behalve kostenbesparingen kent het uitbesteden van een salarisadministratie bovendien nog tal van voordelen.

Veel expertise voor weinig geld

Het is belangrijk dat de loonadministratie van uw bedrijf aan alle eisen voldoet, anders kan de Belastingdienst u hier boetes voor opleggen. Bij grote gebreken in de loonadministratie kan dit al snel een omvangrijke boete worden. Een loonadministratie opstellen conform alle wettelijke vereisten vraagt echter een ruime kennis van zowel het belastingrecht als het arbeidsrecht. Bovendien moet deze kennis altijd up-to-date zijn aangezien fiscale wetten nogal eens aangepast worden. Een werknemer inhuren die al deze kennis bezit en met voldoende bijscholing zijn of haar kennis continu bijhoudt, is voor een klein of middelgroot bedrijf veelal een enorme kostenpost. Administratiekantoren daarentegen kennen professionele werknemers die de administratie van vele verschillende bedrijven verzorgen. Hun opleidingskosten kunnen zodoende worden uitgesmeerd over vele klanten, zodat hun expertise voor een aanzienlijk kleiner bedrag beschikbaar is dan wanneer u een dergelijke werknemer zelf in dienst zou nemen.

Goede salarisadministratie helpt uw hele onderneming

Het bijhouden van een loonadministratie is niet alleen van belang om problemen met de Belastingdienst te voorkomen, maar heeft ook andere voordelen voor uw bedrijf. Zo verschaft een overzichtelijke loonadministratie die altijd up-to-date is u bijvoorbeeld informatie die benodigd is voor het opstellen van jaarrekeningen en andere financiële rapporten. Daarnaast heeft u met deze loonadministratie altijd een goed overzicht van de loonkosten in uw bedrijf. Zo kan een administratiekantoor u bijvoorbeeld ook de loongegevens per bedrijfsafdeling verschaffen, zodat u bijvoorbeeld moeiteloos het aantal ziekte- en verlofdagen tussen afdelingen kunt vergelijken. Het uitbesteden van uw loonadministratie is zodoende niet alleen een manier om op uitgaven te besparen, maar ook om uw bedrijf te verbeteren.


Delen