De notaris

Notarissen Wanneer je een huis koopt of zaken vast wilt leggen, zoals een testament of huwelijkse voorwaarden, dan dien je deze documenten of akten te registreren bij een notaris. Deze akten die je bij een notaris opstelt heten ook wel authentieke akten. Akten die niet bij de notaris opgesteld zijn heten onderhandse akten. De bevoegdheden van de notaris zijn hem bij wet toegekend, wat inhoudt dat hij zich ten alle tijde onafhankelijk, discreet en ethisch moet opstellen en zich niet mag laten leiden door eigen opvattingen of overtuigingen.   Meer lezen...

Salarisadministratie (uitbesteden)

Salarisadministratie uitbesteden bespaart geld én verbetert uw bedrijf Wanneer een onderneming eenmaal groeit, worden al snel meer en meer werknemers aangenomen. Deze extra werknemers zorgen voor meer omzet, maar leiden ook tot een aanzienlijke toename in de administratieve verplichtingen. Zo moet bijvoorbeeld voor elke werknemer een salarisadministratie worden bijgehouden. Dit is geen eenvoudige klus, aangezien er tal van wettelijke vereisten gelden voor deze administratie. Zo moet voor elke werknemer een loonstaat worden aangelegd met hierin de persoonsgegevens en tal van fiscale gegevens van de werknemer.   Meer lezen...